2013-04-13 Progetto Comenius: Seconda giornata

MAZARA DEL VALLO


Commenti   

#3 Ivano Kossey 2013-04-27 10:07
Mi gratulas!

Esperanro è lingua facilissima, é peccato non insegnarla.

Vi auguro tantissimi successi!

Esperanto estas facilega lingvo, estas peko ne instrui gxin.
Mi deziras al Vi multegajn sukcesojn.

Korajn salutojn
Ivano
#2 Zsófia Kóródy 2013-04-21 00:42
Kara Luiga,
la ĉeftemo de la projekto, kiun mi kaj kolegino el Herzberg ellaboris, temas pri trejnado de junaj ĉiĉeronoj, kiuj dum du jaroj kunlaboros por esti kapablaj gvidi vizitantojn en sia urbo kaj rakonti pri historio, geografio, kulturo, kutimoj. Ni esperas je lingva pliboniĝo, ja multaj el la projektpartopre nantoj el Hungario, Italio kaj Germanio pro la projekto komencis lerni Esperanton, do tradukado ankoraŭ utilas por ili.
#1 Luigia Madella 2013-04-17 12:18
Mi tre multe shatas povi ekscii tion kion oni estas faranta en Mazara del Vallo. Sur la vizaghoj de la homoj kiuj partoprenas en la vizitado al la urbo mi vidas scivolemon kaj grandan kontentecon. La itala instruistino rakontas, ke la germanaj gelernantoj estas charmaj kaj vere simpatiaj. Ankau la komunikado inter la partoprenantoj en la Komenius-Projek to estas plifaciligita pere de Esperanto, la neutrala internacia lingvo. Nur malofte oni sentas la bezonon uzi ankau aliajn lingvojn.